Правила за ползване


Всички Фотографии в този сайт са със защитени авторски права. Те могат да бъдат ползвани след заплащане на Лиценз. В случай на публикуване с информационна цел, без комерсиална изгода, следва да се цитира автора “© Станислав Янев” и/или да бъде посочена връзка към този сайт http://stanyanphoto.com, както и да бъде запазен оригиналния воден знак върху тях.

Базов Лиценз

Предоставя на Купувача неизключително, непрехвърлимо право да се възползва от придобитата ФОТОТВОРБА.
Използването на Фототворбата, при Базов Лиценз, е предмет на следните условия:

 • Фототворбата не може да бъде директно или косвено лицензирана от Вас, подлицензирана, продавана или препродавана, нито безплатно предоставяна или предлагана на трета страна за каквито и да било цели, освен ако предварително не сте се сдобили с писмено съгласие за това. Гореизброените цели занапред се наричат Препродажба.
 • Можете да ползвате Фототворбата самостоятелно или да я включите в рамките на Ваше произведение за лични цели или за ваш клиент, който ви е поръчал да го създадете, но не може да бъде препродавана от Вашия клиент.
 • Ако Фототворбата е ползвана в произведение, нямате право да го възпроизвеждате над 3000 пъти.
 • При публикуване, както и при публично показване на Фототворбите да се декларира по подходящ начин, че те са дело на АВТОРА със знака за защита на авторското право.

Разширен лиценз

Разширеният Лиценз предоставя на Купувача неизключително, непрехвърлимо право да се възползва от придобитата Фототворба.
Използването на Фототворбата при Разширен Лиценз, е предмет на следните условия:

 • Фототворбата не може да бъде директно или косвено лицензирана от вас, подлицензирана, продавана или препродавана, нито безплатно предоставяна или предлагана на трета страна за каквито и да било цели, освен ако предварително не сте се сдобили с писмено съгласие за това, преди Фототворбата да бъде включени в работата, която сте създали. Гореизброените цели занапред се наричат Препродажба.
 • Можете да ползвате Фототворбата самостоятелно или да я включите в рамките на друго ваше произведение.
 • Можете да ползвате Фототворбата в рамките на ваше произведение за лични цели или за ваш клиент, който ви е поръчал да го създадете.
 • Можете да включите Фототворбата в рамките на произведение, което е създадено за Препродажба от вас или вашия клиент при условие, че единствено завършеното произведение се предлага за продажба и условията на продажба са:

а) да се изисква от тези, които придобиват произведението да използват Фототворбата само за лична употреба или в произведение, което създават за клиент;
б) забранява се препродажба на Фототворбата като самостоятелен елемент.

 • Можете да показвате Фототворбата и да давате достъп до нея за ползване от неограничен брой клиенти, във връзка с услуга през уеб сайт, която предоставяте от името на ваш клиент. Когато използвате Фототворбата през уеб сайт, можете да направите неограничен брой копия, но трябва да сте сигурни, че вашите клиенти няма да възпроизвеждат или ползват Фототворбата в друго приложение.
 • Ако Фототворбата е ползвана или включена в произведение, няма ограничение в броя на копията, което това произведение може да се възпроизвежда и разпространява
Сравнение между Базов и Разширен лиценз
Предназначение Базов лиценз Разширен лиценз
Реклама във вестници, списания и други печатни издания Да, в тираж до 3000 копия Неограничен тираж
Реклама в Интернет сайтове, Фейсбук, Електрона поща Да Не се изисква
Календари, каталози, брошури, промоционални картички Да, в тираж до 3000 копия Неограничен тираж
Печатна реклама върху билборди/плакати, продуктови опаковки Не Неограничен тираж
Видео презентации Да Не се изисква
Книги, обложки на книги, CD и DVD Да, в тираж до 3000 копия Неограничен тираж
Редакционни цели в печатни издания Да, в тираж до 3000 копия
Трябва да бъде изписан автора и/или сайта, както следва:
“© Станислав Янев” и/или http://stanyanphoto.com
Неограничен тираж
Онлайн или електронни публикации, включително уеб страници Да Не се изисква
Фотокопия, плакати, канцеларски стоки и други репродукции за лична или бизнес употреба (но не за препродажба) Да, в тираж до 3000 копия Неограничен тираж
Продукти за препродажба, включително фотокопия, плакати, календари, брошури, картички, тениски и др. Не Да
Частични изключителни права за определен период от време Не По договаряне

В сила са следните ограничения

 • Използване на Фототворбата, като част от запазена марка или лого.
 • Запис на Фототворбата на HDD/SSD/BlueRay/DVD/CD/USB или друг електронен носител и да бъде препродавана.
 • Използване на Фототворбата заедно с порнографско, опозоряващо или друго незаконно или неморално съдържание или в случай, че по същия начин нарушава запазена марка на трета страна или интелектуална собственост.
 • Използване на Фототворбата, намесвайки личност с цел да създаде фалшива идентичност или да създаде недействителна личност или по някакъв начин е част от е клеветническо, порнографско или незаконно съдържание.
 • Използване на Фототворбата във финален продукт, който позволява крайния потребител да добие, размножава или даде достъп до Творбата като самостоятелен файл.